Громадська організація “Всеукраїнська асоціація закладів мистецької освіти” створена у 2017 році  керівниками мистецьких шкіл різних регіонів України  і має мету: здійснення діяльності, спрямованої на вдосконалення та популяризацію мистецької освіти, створення та реалізація освітніх програм професійного розвитку суб’єктів освітньої діяльності; співпраця з органами державної влади, місцевого самоврядування, закладами освіти, культури, мистецтв; проведення та участь у громадських акредитаціях закладів мистецької освіти, атестаціях та сертифікаціях педагогічних працівників; задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.

Ми ставимо перед собою наступні цілі:

Захист законних інтересів своїх членів і представництво їх інтересів у державних і громадських органах.

Сприяння об’єднанню на добровільних засадах широких верств суспільства, зацікавлених у популяризації мистецької освіти в Україні.

Розвиток ділової співпраці із громадськими об’єднаннями й організаціями щодо отримання і використання національного та міжнародного досвіду, що стосується сфери діяльності організації.

Організація та створення умов для відкритого спілкування, обміну досвідом між фахівцями з питань діяльності організації.

Підтримка розвитку творчо-обдарованих особистостей.

Підтримка мистецьких ініціатив, створення та реалізація різноманітних проектів, програм, спрямованих на розвиток мистецтва тощо.

Організація та проведення конференцій, семінарів, тренінгів, концертних заходів, виставок, ярмарків, змагань, фестивалів, аукціонів, консультацій тощо.

Співпраця із засобами масової інформації і періодичними виданнями.

Вирішення організаційних питань в період проведення спільних зборів, конференцій, семінарів тренінгів, концертів, засідань тощо.

Сприяння в публікації та розповсюдженні інформаційних матеріалів, статей, книг.

Співпраця з організаціями та приватними особами, які здійснюють благодійницьку діяльність, надають гуманітарну допомогу.

Отримання/надання стипендій, грантів для розвитку та популяризації мистецької освіти та суб’єктів мистецько-освітньої діяльності.

Участь у розробці проектів нормативних актів, типових статутів, положень, методичних посібників і рекомендацій, що регулюють розвиток закладів мистецької освіти;

Участь у розробці та реалізації державних, регіональних та місцевих програм розвитку закладів мистецької освіти