Положення про дистанційне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів мистецької освіти

 

(у 2020 році) Зі змінами та доповненнями від 1.07.2020 року

  1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів мистецької освіти проводяться відповідно до вимог Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників затверджених постановою Кабінету Міністрів України від від 21 серпня 2019 р. № 800.
  2. Суб’єктом підвищення кваліфікації є юридична особою Громадська організація «Всеукраїнська асоціація закладів мистецької освіти» ЄДРПОУ – 41711011 здійснює свою діяльність, в тому числі за  Код КВЕД 85.52 Освіта у сфері культури; Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;(освіту, не обумовлену будь-якими рівнями академічне навчання, діяльність навчальних центрів, які пропонують курси з корекції (додаткової підготовки з певної дисципліни), діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.
3.     Підвищення кваліфікації проходитиме на платформі ZOOM.
4.     Мета заходів  набуття нових професійних викладацьких навичок, підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів мистецької освіти.
5.     У підвищенні кваліфікацій беруть участь провідні педагогічні працівники закладів мистецької освіти.
6.     Тривалість підвищення кваліфікації складає 2 академічні години або 0,06 кредити ЄКТС.
7. За результатами підвищення кваліфікації слухачі отримають наступні компетентності:

–  Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою у педагогіці.

– Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі педагогічної діяльності.

– Базові навички в психології.

– Здатність застосовувати в педагогічній діяльності традиційні та альтернативні інноваційні технології.

– Здатність свідомо поєднувати інновації, традиційні світові та вітчизняні традиції мистецької освіти та педагогіки .

– Знання технологічних процесів роботи у комп’ютерних програмах та інтернет платформах

8.     Встановити, що підвищення кваліфікації провадиться безкоштовно.

8.1.              Ті, хто потребуватиме документ про підвищення кваліфікації, можуть замовити його у суб’єкта підвищення кваліфікації, попередньо сплативши 50 грн. безповоротного благодійного внеску згідно реквізитів інвойс, які надійдуть на електронну пошту суб’єкта підвищення кваліфікації після участі у вебінарі (або після підвищення кваліфікації у спосіб, визначений п.9.1. цього положення).

Внесок скеровується на організацію підвищення кваліфікації опрацювання даних та підготовку документів про підвищення кваліфікації.

8.2.              Установити, що заповнивши аплікаційну форму із замовлення документу про підвищення кваліфікації об’єкт підвищення кваліфікації заключає угоду про надання йому освітніх послуг, в об’ємах, зазначених у п.6 і отримує компетентності зазначені у п.7 цього положення. Несе повну відповідальність за достовірність особистих даних внесених у реєстраційну форму. Невірно внесені особисті дані не є підставою для повернення коштів.

9.     Підвищення кваліфікації проходить лише за умови безпосередньої участі об’єкта підвищення кваліфікації у вебінарі. Перегляд запису не є підвищенням кваліфікації (за виключенням підвищення кваліфікації у спосіб передбаченим п.9.1. цього положення)

9.1. Підвищення кваліфікації можна пройти переглянувши запис вебінару на Facebook сторінці (YouTube каналі) “Всеукраїнська асоціація закладів мистецької освіти”, заповнивши відповідну Google form та давши 80% правильних відповідей на питання тестового завдання. Документ про підвищення кваліфікації публікується на цьому сайті, лише за умови, дотримання порядку визначеного п.8.1.

9.2. За результатами підвищення кваліфікації Громадська організація «Всеукраїнська асоціація закладів мистецької освіти» видає номерний сертифікат. Отримання сертифіката реєструється у книзі обліку документів про підвищення кваліфікації, яка ведеться у встановленому порядку. Суб’єкт підвищення кваліфікації отримує лише один документ про підвищення кваліфікації за один захід підвищення кваліфікації.

9.3.               У сертифікаті про підвищення кваліфікації зазначається:

–         Загальна кількість академічних підвищення кваліфікації;

–         Основні компетенції, набуті під час підвищення кваліфікації

9.2.              Сертифікат підписує керівник юридичної особи – суб’єкта підвищення кваліфікації.

10. Результати підвищення кваліфікації визнається педагогічною радою закладу мистецької освіти у якому працює педагогічний працівник – об’єкт підвищення кваліфікації.

11. Перелік сертифікатів зберігається на електронному носії визначеному суб’єктом кваліфікації.

12. Об’єкт кваліфікації надає загальний доступ для перевірки документів про підвищення кваліфікації.

13. Об’єкт підвищення кваліфікації самостійно завантажує документ про підвищення кваліфікації і скеровує його для визнання педагогічною радою, іншим уповноваженим органом, за місцем його роботи.

 

Положення затверджене рішенням Координаційної ради Громадської організації «Всеукраїнська асоціація закладів мистецької освіти»